Wykaz nr 8/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy