Numer sprawy:
RGK.ZP.271.3.2020

Data założenia:
2020-10-22

Temat:
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy - zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych wraz z chodnikami, utwardzonymi poboczami i placami w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Mysłakowice

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: