Wykaz nr 16/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy