Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach: Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Mysłakowice”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich