Numer sprawy:
SPzOI.261.O.21.2020.KG

Data założenia:
2020-12-31

Temat:
Ogłoszenie o wyborze oferty na sukcesywną dostawę w pierwszym półroczu 2021r. wyrobów piekarskich do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: