Zarządzenie Wójta Gminy Mysłakowice nr 0050.01.2021 z dnia 04.01.2021 roku sprawie planów finansowych na rok 2021 opracowanych na podstawie Uchwały nr XXX/208/20 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Mysłakowice na 2021 rok.