Numer sprawy:
SPzOI.261.25.2020.KG

Data założenia:
2021-01-05

Temat:
Ogłoszenie o wyborze oferty na sukcesywną dostawę w pierwszym półroczu 2021r. mięsa i wyrobów mięsnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: