Numer sprawy:
RGK.6131.2.2022

Data założenia:
2022-11-22

Temat:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania utrzymanie cieku Łomnica, gm. Mysłakowice (wycinka drzew i krzewów)

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: