Rada Gminy Mysłakowice

Adres: ul. Szkolna 5

Miejscowość: Mysłakowice

Kod: 58-533

Kontakt:

Telefon: (75) 64 39 996

Fax: (75) 64 39 999

biurorady2@myslakowice.pl

Nr pokoju: 27

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczaj przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków, w każdy piątek, w godzinach od 12.30 do 14.00 po uprzednim zarejestrowaniu się w Biurze Rady Gminy, II piętro pok. 27 lub telefonicznie pod nr 75 64 39 996.