Rada Gminy Mysłakowice

Adres: ul. Szkolna 5

Miejscowość: Mysłakowice

Kod: 58-533

Kontakt:

Telefon: (75) 64 39 996

Fax: (75) 64 39 999

biurorady2@myslakowice.pl

Nr pokoju: 27

 

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kuczaj przyjmuje interesantów,

w sprawie skarg i wniosków, w każdą środę, w godzinach od 12.00 do

14.00 po uprzednim zarejestrowaniu się w Biurze Rady Gminy, II piętro

pok.27