W trosce o podnoszenie jakości świadczonych usług w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców, chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat funkcjonowania Urzędu Gminy Mysłakowice. Wszelkie uwagi i opinie posłużą nam w usprawnieniu pracy.
Ankieta dostępna jest w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu (parter pokój nr 1) lub do pobrania na stronie www.myslakowice.bip.net.pl / zakładka urząd gminy/badanie satysfakcji klienta 2017.
Wypełnione ankiety należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. w specjalnej skrzynce znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłać na adres Urzędu: ul. Szkolna 5,  58-533 Mysłakowice.  

Gorąco zapraszamy do wypełnienia ankiety
Wójt Gminy Mysłakowice
 /-/Michał Orman