Wójt Gminy Mysłakowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3),
zwanej „Strategia Sudety 2030”.
Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.
 
Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 13 lipca 2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl
 
Wypełnione w wersji elektronicznej lub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione
w formie odręcznej formularze można dostarczyć na adres Urzędu Gminy Mysłakowice,
ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Załączniki: zgodnie z kolejnością:
- ogłoszenie o konsultacjach społecznych
- zaproszenie na spotkanie konsultacyjne
- projekt strategii Rozwoju Sudety 2030
- formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Sudety 2030
- czym jest Strategia 2030?