Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mysłakowice

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Opis gminy i statystyka mieszkanców (1)
    Organizacja działania (0)
    Statut Gminy (1)
    Budżet Gminy (0)
        2011 (0)
            Uchwała budżetowa (2)
            Zmiany w budżecie - zarządzenia, uchwały (26)
            Sprawozdania z wykonania budżetu - roczne (7)
        2012 (0)
            Uchwała budżetowa (2)
            Zmiany w budżecie - zarzadzenia, uchwały (44)
            Sprawozdania z wykonania budżetu - roczne (7)
        2013 (0)
            Uchwała budżetowa (2)
            Zmiany w budżecie - zarzadzenia, uchwały (36)
            Sprawozdania z wykonania budżetu - roczne (6)
        2014 (0)
            Uchwała budżetowa (1)
            Zmiany w budżecie - zarządzenia, uchwały, (36)
            Sprawozdania z wykonania budżetu - roczne (0)
                Kwartalne sprawozdanie - Rb-N (1)
                Kwartalne sprawozdanie - Rb-Z (1)
                Kwartalne sprawozdanie - Rb-NDS (1)
                Roczne sprawozdanie - Rb-28S (1)
                Roczne sprawozdanie - Rb-27S (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 (4)
        2015 (0)
            Uchwała budżetowa (5)
            Zmiany w budżecie - zarządzenia, uchwały (30)
            Sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu (5)
            Sprawozdania budżetowe - kwartalne (4)
            Sprawozdania budżetowe - roczne (5)
        2016 (0)
            Uchwała budżetowa (9)
            Zmiany w budżecie - zarządzenia, uchwały (25)
            Sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu (6)
            Sprawozdania budżetowe - kwartalne (0)
                I kwartał 2016 (1)
                II kwartał 2016 (1)
                III kwartał 2016 (1)
                IV kwartał 2016 (1)
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (2)
        2017 (0)
            Uchwała budżetowa (4)
            Zmiany w budżecie - zarządzenia, uchwały (1)
            Sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu (4)
            Sprawozdania budżetowe - kwartalne (0)
                I kwartał 2017 (1)
                II kwartał 2017 (1)
                III kwartał 2017 (1)
                IV kwartał 2017 (1)
            Uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (2)
            Sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się WPF (2)
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (2)
        2018 (0)
            Uchwała budżetowa (4)
            Zmiany w budżecie - zarządzenia, uchwały (1)
            Sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu (1)
            Sprawozdania budżetowe - kwartalne (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
            Uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (7)
            Sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się WPF (2)
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (2)
            Sprawozdania jednostek (1)
                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
                Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach (1)
                Szkoła Podstawowa w Kostrzycy (1)
                Szkoła Podstawowa w Łomnicy (1)
                Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach (1)
                Przedszkole Publiczne w Łomnicy (1)
                Gminny Ośrodek Kultury (1)
                Urząd Gminy (0)
        2019 (0)
            Uchwała budżetowa (4)
            Zmiany w budżecie oraz WPF- zarządzenia, uchwały (1)
            Sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu (4)
            Sprawozdania budżetowe - kwartalne (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
            Uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (3)
            Sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się WPF (2)
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (2)
            Sprawozdania jednostek (0)
                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
                Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach (1)
                Szkoła Podstawowa w Kostrzycy (1)
                Szkoła Podstawowa w Łomnicy (1)
                Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach (1)
                Przedszkole Publiczne w Łomnicy (1)
                Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach (1)
                Urząd Gminy (1)
        2020 (0)
            Uchwała budżetowa (5)
            Zmiany w budżecie - zarządzenia, uchwały w toku wykonywania budżetu (1)
            Sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu (4)
            Sprawozdania budżetowe - kwartalne (0)
                Sprawozdania budżetowe I kwartał (1)
                Sprawozdania budżetowe II kwartał (1)
                Sprawozdania budżetowe III kwartał (1)
                Sprawozdania budżetowe IV kwartał (1)
            Uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (5)
            Sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się WPF (2)
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (2)
            Sprawozdania jednostek (0)
                Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach (1)
                Szkoła Kostrzyca (1)
                Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy (1)
                Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach (1)
                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach (1)
                Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach (1)
                Przedszkole Publiczne w Łomnicy (1)
                Urząd Gminy (1)
                SP ZOZ (1)
        2021 (0)
            Uchwała budżetowa (5)
            Zmiany w budżecie,WPF - zarządzenia, uchwały w toku wykonywania budżetu 2021 (1)
            Sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu (4)
            Sprawozdania budżetowe - kwartalne (0)
                Sprawozdania budżetowe I kwartał (1)
                Sprawozdania budżetowe II kwartał (1)
                Sprawozdania budżetowe III kwartał (1)
                Sprawozdania budżetowe IV kwartał (1)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkiwej (6)
            Sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się WPF (2)
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (3)
            Sprawozdania jednostek (0)
                Szkoła Kostrzyca (1)
                Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy (1)
                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
                Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach (1)
                Przedszkole Publiczne Łomnica (1)
                Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach (1)
                Urząd Gminy (1)
                Gminny Ośrodek Kultury (1)
        2022 (0)
            Uchwała budżetowa (5)
            Zmiany w budżecie,WPF - zarządzenia, uchwały w toku wykonywania budżetu 2022 (1)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Sprawozdania i informacje o przebiegu wykonania budżetu (3)
            Sprawozdania budżetowe - kwartalne (0)
                Sprawozdania budżetowe I kwartał (1)
                Sprawozdania budżetowe II kwartał (1)
                Sprawozdania budżetowe III kwartał (1)
            Sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu wraz z informacją o kształtowaniu się WPF (2)
            Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (0)
            Sprawozdania jednostek (0)
        2023 (0)
            Uchwała budżetowa (2)
            Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
    Zamierzenia Gminy (0)
    Plany zagospodarowania przestrzennego i studium (0)
        Obwieszczenia (18)
            Ponowne wyłożenie projektu zmiany studium (1)
        Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (1)
        Zarządzenia (3)
        Dane przestrzenne (0)
    Plany zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (1)
    Plany odnowy miejscowości (0)
    Podatki i opłaty lokalne (0)
    Zamówienia publiczne (0)
        2011 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 14 000 Euro (0)
                Regulamin (1)
                Ogłoszenie o zamówieniu (20)
                Wybór oferty (20)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (17)
                Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (17)
        2012 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 14 000 Euro (0)
                Zapytanie o ofertę (113)
                Wybór oferty (112)
                Regulamin (1)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (28)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (28)
        2013 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 14 000 Euro (0)
                Zapytanie o ofertę (77)
                Wybór oferty (73)
                Regulamin (1)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (19)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (19)
        2014 (0)
            Zamowienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (31)
                Wybór oferty (27)
                Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 14 000 Euto (1)
                Rozeznanie rynku SzWZ (1)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (13)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (11)
        2015 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (33)
                Wybór oferty (33)
                Rozeznanie rynku SzWZ (30)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (20)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (22)
        2016 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (49)
                Wybór oferty (42)
                Rozeznanie rynku SzWZ (18)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (6)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (7)
        2017 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (55)
                Wybór oferty (49)
                Rozeznanie rynku SzWZ (42)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (8)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (8)
        2018 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (42)
                Wybór oferty (32)
                Rozeznanie rynku SzWZ (34)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (22)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (23)
        2019 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (52)
                Wybór oferty (45)
                Rozeznanie rynku SzWZ (20)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (15)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (18)
        2020 (0)
            Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (64)
                Wybór oferty (62)
                Rozeznanie rynku SzWZ (22)
            Przetargi (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (6)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (6)
        2021 (0)
            Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (45)
                Wybór oferty (40)
                Rozeznanie rynku SzWZ (3)
            Przetargi i zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł netto (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (25)
                Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (25)
        2022 (0)
            Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto (0)
                Zaproszenia do złożenia ofert (30)
                Wybór oferty (28)
                Rozeznanie rynku SzWZ (6)
            Przetargi i zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł netto (32)
        Jednostki podległe (0)
            2015 (0)
                Przetargi (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                    Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy (1)
                Zamówienia poniżej 30 000 Euro (0)
                    Zapytanie ofertowe (26)
                    Wybór oferty (26)
            2016 (0)
                Przetargi (0)
                    Ogłoszenie o wyborze (0)
                    Ogłoszenie o zamówieniu (0)
                Zamówienia poniżej 30 000 Euro (0)
                    Zaproszenie do złożenia oferty (28)
                    Wybór oferty (29)
            2017 (0)
                Zamówienie poniżej 30 000 Euro (1)
                    Zaproszenia do złożenia oferty (39)
                    Wybór oferty (32)
                    Rozeznanie rynku SzWZ (1)
            2018 (0)
                Zamówienie poniżej 30 000 Euro (10)
                    Zaproszenia do złożenia oferty (30)
                    Wybór oferty (18)
                    Rozeznanie rynku SzWZ (1)
            2019 (62)
            2020 (0)
                Zamówienie poniżej 30 000 Euro (0)
                    Zaproszenia do złożenia oferty (32)
                    Wybór oferty (26)
                    Rozeznanie rynku SzWZ (0)
            2021 (10)
            2022 (13)
        Stowarzyszenie Senior (4)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień (6)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku (3)
    Sprzedaż i dzierżawa (0)
        2011 (0)
            Ruchomości (0)
            Nieruchomości (9)
        2012 (0)
            Ruchomości (8)
            Nieruchomości (43)
        2013 (0)
            Ruchomości (1)
            Nieruchomości (37)
        2014 (0)
            Ruchomości (1)
            Nieruchomości (28)
        2015 (0)
            Ruchomości (0)
            Nieruchomości (11)
        2016 (0)
            Nieruchomości (22)
        2017 (0)
            Nieruchomości (45)
        2018 (0)
            Nieruchomości (63)
        2019 (0)
            Nieruchomości (65)
        2020 (0)
            Nieruchomości (48)
        2021 (0)
            Nieruchomości (67)
        2022 (0)
            Nieruchomości (50)
    Oferta inwestycyjna (1)
    Konsultacje społeczne (10)
    Sołectwa (0)
        Sołectwa (0)
            Sołectwo wsi Bukowiec (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i uchwały Zebrania Wiejskiego (3)
                    Uchwały (10)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (1)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (4)
            Sołectwo wsi Dąbrowica (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (8)
                    Uchwały Zebrania Wiejskiego (11)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (1)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (3)
            Sołectwo wsi Gruszków (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (7)
                    Uchwały (9)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (1)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (2)
            Sołectwo wsi Karpniki (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (9)
                    Uchwały (11)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (2)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (5)
            Sołectwo wsi Kostrzyca (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (7)
                    Uchwały (8)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (0)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (4)
            Sołectwo wsi Krogulec (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (8)
                    Uchwały (9)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (1)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (3)
            Sołectwo wsi Łomnica (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (5)
                    Uchwały (5)
                Sprawozdania z działalnosci Sołtysa i Rady Sołeckiej (1)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (3)
            Sołectwo wsi Mysłakowice (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (9)
                    Uchwały (9)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (4)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (3)
            Sołectwo wsi Strużnica (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectw (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (5)
                    Uchwały (8)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (1)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (2)
            Sołectwo wsi Wojanów - Bobrów (0)
                Sołtys i Rada Sołecka (1)
                Statut sołectwa (1)
                Protokoły i Uchwały Zebrania Wiejskiego (8)
                    Uchwały (8)
                Sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej (1)
                Zawiadomienia o Zebraniu Wiejskim (1)
        Wzory dokumentów (1)
    Infrastruktura drogowo-mostowa (1)
        Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w granicach Gminy Mysłakowice (1)
    Zgromadzenia Publiczne (1)

Urząd Gminy
    Informacje ogólne (1)
    Dane podstawowe - kontakt z urzędnikiem (1)
    Statut Urzędu (1)
    Regulamin organizacyjny (28)
    Ogłoszenia Wójta (0)
        rok 2017 (5)
        rok 2018 (3)
    Obwieszczenia Wójta (0)
        rok 2020 (24)
        rok 2019 (29)
        rok 2018 (14)
        rok 2017 (24)
        rok 2016 (32)
        rok 2015 (27)
        rok 2014 (31)
        rok 2013 (31)
        rok 2012 (43)
        rok 2011 (7)
        rok 2021 (11)
        rok 2022 (11)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2011 (62)
        2012 (110)
        2013 (95)
        2014 (113)
        2015 (91)
        2016 (108)
        2017 (118)
        2018 (138)
        2019 (118)
        2020 (124)
        2021 (122)
        2022 (115)
    Zarządzenie Kryzysowe (1)
    Postanowienia Wójta (0)
        2011 (16)
        2012 (32)
        2013 (30)
        2014 (18)
        2015 (12)
        2016 (1)
    Obwieszczenia, ogłoszenia i informacje innych organów (17)
    Dane publiczne (0)
    Rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych pracownikom przez Wójta Gminy Mysłakowice. (1)
    Kontrole (0)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (0)
            Kontrole Zewnętrzne (1)
        2018 (0)
            Kontrole Zewnętrzne (1)
            Kontrole Wewnętrzne (1)
            Jednostki podległe (1)
        2019 (0)
            Kontrole Zewnętrzne (1)
            Kontrole Wewnętrzne (1)
            Jednostki podległe (1)
        2020 (0)
            Kontrole Zewnętrzne (1)
            Kontrole Wewnętrzne (1)
        2021 (0)
            Kontrole wewnętrzne (1)
            Kontrole zewnętrzne (1)
        2022 (0)
            Kontrole wewnętrzne (1)
            Kontrole zewnętrzne (1)
    Gminne jednostki organizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach (1)
        Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach (1)
        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach (1)
        Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach. (1)
        Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy (1)
        Szkoła Podstawowa w Kostrzycy (1)
        Przedszkole Publiczne w Łomnicy (1)
        Przedszkole Publuczne w Mysłakowicach (1)
    Składniki majątku ruchomego (0)
        rok 2016 (3)
        rok 2017 (0)
    Badanie satysfakcji klienta 2017 (1)

Rada Gminy Mysłakowice
    Skład Rady Gminy Mysłakowice-kontakt z radnym (2)
    Dyżury Radnych, Informacje ogólne (1)
    Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Mysłakowice (4)
    Plany pracy Rady Gminy (7)
    Plany pracy Komisji Rady Gminy (0)
        Plany pracy Komisji na 2017 r. (3)
        Plany pracy Komisji na 2018 r. (4)
        Plany pracy Komisji na 2019 r. (4)
        Plany pracy Komisji na 2020 r. (4)
        Plany pracy Komisji na 2021 r. (4)
        Plany pracy Komisji na 2022 r. (4)
    Planowany termin sesji (20)
    Planowane terminy stałych komisji (16)
    Uchwały Rady Gminy Mysłakowice (0)
        Uchwały kadencja 2018-2023 (0)
            2018 (31)
            2019 (116)
            2020 (64)
            2021 (85)
            2022 (80)
        Uchwały kadencja 2014-2018 (0)
            2018 rok (109)
            2017 rok (103)
            2016 rok (93)
            2015 rok (99)
            2014 rok (16)
        Uchwały kadencja 2010-2014 (322)
    Akty prawa miejscowego (59)
        Kadencja 2018-2023 (149)
        Kadencja 2014-2018 (96)
    Rozstrzygnięcia Nadzorcze (17)
    Protokoły z Sesji Rady Gminy (0)
        kadencja 2018-2023 (60)
        kadencja 2014-2018 (61)
        kadencja 2010-2014 (47)
        Imienne wykazy głosowań (35)
        Nagrania z Sesji (0)
            Kadencja 2018-2023 (27)
    Protokoły komisji rady kadencja 2018-2023 (0)
        Komisja Rewizyjna (44)
        Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy (49)
        Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (47)
        Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publiczbego (45)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (13)
        Doraźna Komisja Statutowa (6)
        Wspólne posiedzenia Komisji (8)
    Protokoły komisji rady kadencja 2014-2018 (0)
        Komisja Rewizyjna (9)
        Komisja Rewizyjna Kontrolna (2)
        Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy (10)
        Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej (9)
        Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego (10)
    Interpelacje i zapytania radnych (35)
    Sołectwa Gminy Mysłakowice (0)
        Sołectwo Mysłakowice (1)
        Sołectwo Łomnica (1)
        Sołectwo Bukowiec (1)
        Sołectwo Wojanów-Bobrów (1)
        Sołectwo Gruszków (1)
        Sołectwo Kostrzyca (1)
        Sołectwo Dąbrowica (1)
        Sołectwo Krogulec (1)
        Sołectwo Strużnica (1)
        Sołectwo Karpniki (1)
    Raport o stanie Gminy Mysłakowice (0)
        za rok 2018 (1)
        za rok 2019 (1)
        za rok 2020 nowe (1)
        za rok 2021 (1)
    Archiwum (0)
        Protokoły komisji rady, kadencja 2010-2014 (0)
            Komisja Rewizyjna (33)
            Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy (45)
            Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego (45)
            Komisja Oświaty , Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej (35)
            Komisja Rewizyjna Kontrolna (3)
        kadencja 2002 - 2006 (0)
            uchwały (32)
            protokoły (4)

Gminna Rada Seniorów
    Informacje (1)
    Podstawy prawne funkcjonowania (3)
    Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów (0)
        Nabór - I kadencja 2017-2018 (3)
        Nabór - II kadencja 2018-2022 (1)
    Skład Gminnej Rady Seniorów I kadencji 2017-2018 (1)
        Skład Gminnej Rady Seniorów II kadencji 2018-2022 (1)
    Sesje Gminnej Rady Seniorów (0)
    Uchwały (0)
        kadencja 2017- 2018 (4)
            kadencja 2019-2023 (3)
    Protokoły z sesji (6)
        Protokoły z sesji 2019-2023 (8)
    Ankieta dla seniorów (1)

Wybory ławników
    Ławnicy kadencja 2020-2023 (4)
        druki do pobrania (5)
    Ławnicy kadencja 2016-2019 (0)
        Wybór ławników (1)
        druki do pobrania (1)
        Ławnicy kadencja 2016-2019 (1)

Wybory i referenda
    2011 (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (21)
    2012/2013 (5)
    2014 (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (24)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mysłakowice - okręg nr 2 (1)
        Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw (61)
    2015 (0)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (28)
        Referendum ogólnokrajowe (27)
        Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (24)
    2017 (2)
    2018 (10)
    2019 (0)
        Wybory - Parlament Europejski (33)
        Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13 października 2019 (37)
    2020. (37)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 (7)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (1)
        Informacje dla komitetów wyborczych (6)
        Obwodowe komisje wyborcze (7)
        poradnik wyborczy (4)
        Urzędnik wyborczy (1)
        Dane teleadresowe (1)

Nabór pracowników
    Urząd Gminy (0)
        rok 2022 (16)
        rok 2021 (6)
        rok 2020 (12)
        rok 2019 (4)
        rok 2018 (8)
        rok 2017 (8)
        lata 2004-2016 (19)
    Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
        Gminny Ośrodek Kultury (2)
        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (7)
        Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach (0)
        Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy (6)
        Szkoła Podstawowa w Kostrzycy (0)
        Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach (1)
        Przedszkole Publiczne w Łomnicy (3)
        Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji (3)
        Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami (1)

Pożytek Publiczny
    2015 (13)
    2016 (10)
    2017 (6)
    2018 (15)
    2019 (18)
    2020 (11)
    2021 (8)
    2022 (14)
    2023 (2)
    Zasady urządzania małych loterii fantowych (1)
    Imprezy masowe (5)
    Zbiórka publiczna (0)
        Nowa ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych obowiązująca od 18 lipca 2014 r. (9)

Turystyka i Agroturystyka
    Agroturystyka (4)
    Inne obiekty świadczące usł. hotelarskie (4)
    Wzory dokumentów (2)

Przynależność Gminy do stowarzyszeń
    Krajowe (4)

Oświadczenia majatkowe
    Zasady składania oświadczeń majątkowych (2)
    Informacja o terminie złożenia oświadczen majatkowych -2022 rok (1)
    Klauzula informacyjna dot. oświadczeń majątkowych (1)
    Rada Gminy (0)
        Oświadczenia majątkowe za 2021 rok. (15)
        Oświadczenia majątkowe za 2020 rok. (23)
        Oświadczenia majątkowe za 2019 rok. (23)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok. (20)
        Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 (15)
        Oświadzcenia majątkowe.- koniec kadencji 2014-2018 (15)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 r. (21)
        Oświadczenia majątkowe za 2016 r. (23)
        Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (21)
        Oświadczenia majatkowe za 2014r. (15)
            Oświadczenia majątkowe-kadencja 2014-2018, początek kadencji (23)
    Urząd Gminy (0)
        Oświadczenia majatkowe za rok 2014 i składane w roku 2014 (0)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2014 i składane w roku 2015 (0)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2015 i skladane w roku 2016 (0)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2016 i składane w roku 2017 (4)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2017 i skladane w roku 2018 (4)
        Oświadczenia majątkowe 2018 - koniec kadencji (1)
        Oświadczenia majątkowe 2018 - pocztek kadencji 2018 (1)
        Oświadczenia majątkowe 2019 (1)
        Oświadczenia majatkowe za rok 2018 i składane w roku 2019 (6)
        Oświadczenia majątkowe 2020 (6)
        Oświadczenie majątkowe 2021 (6)
        Oświadczenia majątkowe 2022 (9)
    Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2014 składane w roku 2015 (9)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2015 (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2015 skladane w roku 2016 (9)
        Oświadczenia majątkowe rok 2016 (6)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2016 i składane w roku 2017 (14)
        Oświadczenia majątkowe rok 2017 (10)
        Oświadczenia majątkowe rok 2018 (4)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2017 i składane w roku 2018 (14)
        Oświadczenia majątkowe rok 2019 (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2018 i składane w roku 2019 (30)
        Oświadczenia majątkowe rok 2020 (19)
        Oświadczenie majątkowe rok 2021 (27)
        Oświadczenia majątkowe rok 2022 (30)
    Karkonoski System Wodociagów i Kanalizacji (7)

Ochrona Środowiska
    Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (5)
    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (170)
    Zawiadomienia w zakresie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz inne informacje dotyczac (92)
        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (17)
        Zawiadomienie o raporcie oddziaływania na środowisko (0)
        Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (10)
        Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. (0)
        Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. (4)
    Usuwanie wyrobów zawierających azbest. (10)
    Ogłoszenia (25)
    Zwrot podatku akcyzowego (0)
        Zwrot podatku akcyzowego 2017 (4)
        Zwrot podatku akcyzowego 2018 (1)
        Zwrot podatku akcyzowego 2019 (3)
        zwrot podatku akcyzowego 2021 (1)
        zwrot podatku akcyzowego 2022 (1)
    Ocena jakości wody pitnej (16)
    Rolnictwo i Łowiectwo (4)
        rolnictwo 2022r. (1)
        Łowiectwo 2022r. (2)
        rok 2019 (0)
        Rolnictwo (0)
    Plan gospodarki niskoemisyjnej (3)
    Projekt założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mysłakowice (3)

Podatki i opłaty lokalne
    Informacje podatkowe obowiązujące do 30-06-2019 (dla nieruchomosci nabytych przed 30-06-2019) (0)
        2012 (0)
            Informacja (1)
            Stawki podatkowe na rok 2012 (0)
                Podatek od nieruchomości (1)
                Podatek od środków transportowych (2)
                Opłata targowa (1)
                Pobór podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (1)
                Opłata prolongacyjna (1)
            Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (10)
        2013 (0)
            Informacja (1)
            Stawki podatkowe na rok 2013 (0)
                Podatek od nieruchomości (1)
                Podatek od środków transportowych (2)
                Opłata targowa (1)
                Pobór podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa (1)
                Opłata prolongacyjna (1)
            Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (10)
            Zwolnienie z podatku od nieruchomości (2)
        2014 (0)
        2015 (0)
            Opłaty (2)
            Podatki (6)
        2016 (0)
            Opłaty (0)
                Opłata targowa (1)
                Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
            Podatki (0)
                Informacje podstawowe dla mieszkańców (1)
                Inkasenci (4)
                Stawki podatku od nieruchomości (1)
                Stawki podatku od środków transportowych (2)
                Wzory formularzy (12)
        2017 (0)
            Podatki (0)
                Wzory formularzy (12)
                Uchwały (3)
        2018 (1)
            Podatki (0)
                Uchwały (1)
        2019 (0)
            Podatki (0)
                Wzory formularzy obowiązujęce do 2019-06-30 (11)
                Wzory formularzy obowiązujęce od 2019-07-01 (1)
                Uchwały (3)
    Informacje podatkowe obowiązujące od 01-07-2019 (dla nieruchomosci nabytych po 01-07-2019) (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (0)
            Wzory formularzy obowiązujęce (1)
            Uchwały (2)
            Komunikaty (1)
    Uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomosci / środki transportowe (2)
    Komunikaty Prezesa GUS - stawki podatku rolnego i leśnego (1)
    Jak prawidłowo wypełnic deklaracje i informację podatkowe - wyjaśnienia i wskazówki (1)
    Zaświadczenia , wnioski (0)

Gospodarka odpadami
    Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami (6)
    Informacje bieżące (0)
    Nowy system gospodarowania odpadami - informacja o numerze konta (1)
    Informacja - Rejestr działalności regulowanej (6)
    Deklaracja (1)
    Rejestr Działalności Regulowanej (7)
    Wykaz Przedsiebiorców (4)
    Wykaz zezwoleń (1)
    Sprawozdania (6)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (7)

Dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
    Dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (2)
        Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (1)

Publiczny transport zbiorowy
    Karta informacyjna (1)
    Karta informacyjna - przedlużenie zezwolenia (1)
    Wniosek o wydanie zezwolenia (1)
    Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia (1)
    Wniosek o zmianę zezwolenia (1)
    Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystankó3w komunikacyjnych (1)
    Ogłoszenia, informacje, komunikaty (1)

Sprawy mieszkaniowe
    Program pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy (3)
    Listy mieszkaniowe (17)
    Wykaz osób którym przyznano lokale socjalne lub mieszkalne (1)
    Komunikaty (4)
    Skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej (3)
    Regulamin wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mysłakowice (2)
    Druki (1)

Oświata
    Sieć szkół (1)
    Ogłoszenia o konkursie (6)
    Stypendia szkolne (2)
    Stypendia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnością (3)
    Stypendia dla studentów (0)
        Stypendia Pomostowe (1)
    Obowiązek szkolny (1)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych (1)
    Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych (4)
    Zasiłek szkolny (1)

Ochrona Zdrowia, Pomoc Społeczna
    SP ZOZ Mysłakowice (1)
    GOPS Mysłakowice (1)

Działalnośc gospodarcza - Informacja dla Przedsiębiorców
    Rejestracja działalności gospodarczej (1)

Koncesje alkoholowe
    Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (1)
    Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu (1)
    Uchwała Rady Gminy Mysłakowice (1)
    Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych. (2)
    Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (1)
    Ogłoszenia dla przedsiębiorców (1)

Obsługa osób z niepełnosprawnościami
    Koordynator ds. dostępności (1)
    Raport o stanie zapewniania (4)
    Sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi (1)
    Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się (1)

Sprawy mieszkaniowe
    Program pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy (0)

Formularze i wnioski
    Architektura (4)
    Planowanie przestrzenne (4)
    Gospodarka nieruchomościami (3)
    Gospodarka odpadami (3)
    Lasy i zieleń (1)
    Podatki i oplaty lokalne (2)
    Zgromadzenia, imprezy masowe, organizacje pozarządowe, turystyka (0)
    Numeracja porządkowa budynków (2)
    Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1)
    Deklaracja ZFŚS (1)
    USC (3)
    Pas drogowy (1)

Opieka nad dziećmi do lat 3
    Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki na terenie Gminy Mysłakowice (1)
    Wnioski (1)

Konsultacje społeczne
    konsultacje społeczne dokumentu "Strategia Sudety 2030" (1)

Zabytki
    Dotacje (0)
        2018 (4)
        2019 (8)
        2020 (4)
        2021 (3)
        2022 (3)

Nieodpłatna Pomoc Prawna
    Nieodpłatna Pomoc Prawna (19)
    Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. (1)

Petycje
    Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji (1)
    Zbiorcze informacje o petycjach (4)
    Wykaz petycji (0)
        Petycje kierowane do Wójta Gminy Mysłakowice (4)
        Petycje kierowane do Rady Gminy Mysłakowice (0)

Spisy
    Narodowy Spis Powszechny 2011 (0)
        Informacja - Spis Kontrolny (1)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. (1)

Kontrole zewnętrzne

RODO
    RODO (2)

Rejestr Instytucji Kultury
    Rejestr Instytucji Kultury (1)

Cyberbezpieczeństwo
    Cyberbezpieczeństwo (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij